ul. Raszyńska 37, 60-135 Poznań | tel: 660 596 717 | email: brukipolskie@wp.pl

Układanie płyt kamiennych


Szczegółowa lista usług (w/g kolejności):

 • rozpoznanie terenu budowy,
 • tworzenie projektu na podstawie planów działki,
 • dostawa materiałów,
 • przygotowanie i niwelacja terenu (wynajem sprzętu),
 • zakładanie drenażu, peszli,
 • przygotowanie i niwelacja terenu (wynajem sprzętu),
 • budowa fundamentu

Szczegółowa lista usług (w/g kolejności):

Polecamy:
 • parkingi,
 • podjazdy,
 • ścieżki,
 • schody,
 • tarasy opaski wokół domu,
 • posadzki wewnątrz budynków,
 • elewacje zewnętrzne i wewnętrzne,
 • ogrodzenia,
 • murki oporowe,
 • mała architektura.
Dodatkowe informacje:
 • rozpoznanie terenu budowy,
 • tworzenie projektu na podstawie planów działki,
 • dostawa materiałów,
 • przygotowanie i niwelacja terenu (wynajem sprzętu),
 • zakładanie drenażu, peszli,
 • przygotowanie i niwelacja terenu (wynajem sprzętu),
 • budowa fundamentu