ul. Raszyńska 37, 60-135 Poznań | tel: 660 596 717 | email: brukipolskie@wp.pl

Układanie kostki granitowej Poznań

Szczegółowa lista usług (w/g kolejności):

  • rozpoznanie terenu budowy,
  • tworzenie projektu na podstawie planów działki,
  • kosztorysowanie,
  • dostawa materiałów,
  • przygotowanie i niwelacja terenu (wynajem sprzętu),
  • zakładanie drenażu,
  • peszli,
  • budowa fundamentu,
  • budowa obrzeży z kostki lub formaków, osadzanie krawężników drogowych,
  • budowa nawierzchni,
  • fugowanie,
  • końcowe porządki,
  • terminowo i solidnie,

Szczegółowa lista usług (w/g kolejności):

Polecamy:
  • parkingi,
  • podjazdy,
  • ścieżki,
  • schody,
  • tarasy opaski wokół domu,
  • posadzki wewnątrz budynków,
  • elewacje zewnętrzne i wewnętrzne,
  • ogrodzenia,
  • murki oporowe,
  • mała architektura.
Dodatkowe informacje:
  • wstawienie elementów dodatkowych: rewizje, włazy, rynny odwadniające, oświetlenie; prace również na trudnym, gliniastym gruncie,
  • adekwatnie do przewidywanego obciążenia (ruch pieszych, auta ciężarowe); różnorodne wzory, łączenia kolorów,
  • Według projektów firm ogrodniczych, geodezyjnych, planów własnych, lub przez nas stworzonych wizualizacji;