ul. Raszyńska 37, 60-135 Poznań | tel: 660 596 717 | email: brukipolskie@wp.pl

Układanie kostki granitowej Poznań

Szczegółowa lista usług (w/g kolejności):

 • rozpoznanie terenu budowy,
 • tworzenie projektu na podstawie planów działki,
 • kosztorysowanie,
 • dostawa materiałów,
 • przygotowanie i niwelacja terenu (wynajem sprzętu),
 • zakładanie drenażu,
 • peszli,
 • budowa fundamentu,
 • budowa obrzeży z kostki lub formaków, osadzanie krawężników drogowych,
 • budowa nawierzchni,
 • fugowanie,
 • końcowe porządki,
 • terminowo i solidnie,

Szczegółowa lista usług (w/g kolejności):

Polecamy:
 • parkingi,
 • podjazdy,
 • ścieżki,
 • schody,
 • tarasy opaski wokół domu,
 • posadzki wewnątrz budynków,
 • elewacje zewnętrzne i wewnętrzne,
 • ogrodzenia,
 • murki oporowe,
 • mała architektura.
Dodatkowe informacje:
 • wstawienie elementów dodatkowych: rewizje, włazy, rynny odwadniające, oświetlenie; prace również na trudnym, gliniastym gruncie,
 • adekwatnie do przewidywanego obciążenia (ruch pieszych, auta ciężarowe); różnorodne wzory, łączenia kolorów,
 • Według projektów firm ogrodniczych, geodezyjnych, planów własnych, lub przez nas stworzonych wizualizacji;