ul. Raszyńska 37, 60-135 Poznań | tel: 660 596 717 | email: brukipolskie@wp.pl

Budowa ogrodzeń kamiennych i murków ozdobnych


Szczegółowa lista usług (w/g kolejności):

 • rozpoznanie terenu budowy,
 • tworzenie projektu na podstawie planów działki,
 • kosztorysowanie,
 • dostawa materiałów,
 • przygotowanie i niwelacja terenu (wynajem sprzętu),
 • Kopanie fundamentu,
 • Przygotowanie zbrojenia i szalunku,
 • Wylanie fundamentu,
 • murowanie ogrodzenia z kamienia lub bloczków do obłożenia kamieniem,
 • fugowanie,
 • końcowe porządki,
 • terminowo i solidnie
Polecamy:
 • Budowa ogrodzeń słupkowych oraz ciągłych prostych i finezyjnych,
 • ogrodzenia z bloczków z okładziną kamienną,
Polecamy materiały:
 • płyty kamienne (granit, gnejs, twardy piaskowiec, twardy wapień, kwarcyt),
 • formak (granit, twardy piaskowiec),
 • kostka (granit, piaskowiec, bazalt, szwed, venga)
 • imitacje kamienia (przy betonowych bloczach
Dodatkowe informacje:
 • wstawienie elementów dodatkowych jak oświetlenie, donice
 • różnorodne wzory, łączenia kolorów,
 • Według planów własnych, planów architektonicznych lub przez nas stworzonych wizualizacji,
 • adekwatnie do rodzaju gleby, obciążenia, przeznaczenia oraz elementów dodatkowych jak typ bramy wjazdowej,