ul. Raszyńska 37, 60-135 Poznań | tel: 660 596 717 | email: brukipolskie@wp.pl

Budowa murków ogrodowych


Szczegółowa lista usług:

 • rozpoznanie terenu budowy,
 • dostawa materiałów,
 • tworzenie projektu na podstawie planów działki, kosztorysowanie,
 • przygotowanie i niwelacja terenu (wynajem sprzętu),
 • opcjonalnie wykonanie fundamentu,
 • murowanie murków z kamienia lub bloczków do obłożenia kamieniem,
 • fugowanie,
 • końcowe porządki,
 • terminowo i solidnie,
Polecamy:

  Budowa murków ciągłych prostych i finezyjnych, murki z bloczków z okładziną kamienną.

Polecamy materiały:
 • płyty kamienne (granit, gnejs, twardy piaskowiec, twardy wapień, kwarcyt),
 • formak (granit, twardy piaskowiec),
 • kostka (granit, piaskowiec, bazalt, szwed, venga)
 • imitacje kamienia (przy betonowych bloczkach
Dodatkowe informacje:
 • wstawienie elementów dodatkowych jak oświetlenie, donice, paleniska, ławeczki,
 • różnorodne wzory, łączenia kolorów,
 • Według planów własnych, planów architektonicznych lub przez nas stworzonych wizualizacji,
 • adekwatnie do rodzaju gleby, obciążenia, przeznaczenia oraz elementów dodatkowych jak typ bramy wjazdowej,furtka.