ul. Raszyńska 37, 60-135 Poznań | tel: 660 596 717 | email: brukipolskie@wp.pl

Usługi kamieniarskie i brukarskie Poznań


Brukipolskie są firmą budowlaną, której kadra jest przygotowywana merytorycznie oraz praktycznie, do świadczenia usług brukarskich i kamieniarskich typu: układanie kostki brukowej i granitowej, budowa ogrodzeń z kamienia ozdobnego,budowa oraz zakładanie ogrodów.

Mając na uwadze dalszy rozwój firmy BRUKI POLSKIE, zmierzamy do umocnienia naszej pozycji na rynku, oraz do uzyskania trwałego zaufania naszych przyszłych i obecnych klientów.

Wiemy, że realizacja postawionych przez nas celów, wiąże się nierozerwalnie z terminowym oraz kompleksowym wykonywaniem usług brukarskich - kamieniarskich o najwyższym poziomie jakości. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie obecnym oraz przyszłym klientom usług brukarskich zgodnych z ich wymaganiami oraz oczekiwaniami.

W firmie BRUKI POLSKIE wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy, a tym samym za jakość świadczonej usługi. Priorytetem jest bezwzględne przestrzeganie polityki jakości.