ul. Raszyńska 37, 60-135 Poznań | tel: 660 596 717 | email: brukipolskie@wp.pl

Kosztorysowanie prac brukarskich


Każda działka posiada odmienne warunki do zabudowy. Kosztorys przygotowywujemy po uprzednim, BEZPŁATNYM sprawdzeniu terenu przez właściciela firmy.

Koszta inwestycji są wieloczynnikowe. Główny wpływ na osateczną jej cenę mają; materiały, metraż dodatkowych elementów jak odwodnienie, wykonane usługi, transporty, rodzaj gleby oraz ukształtowanie terenu. Na życzenie klienta przygotowujemy kosztorysy szczegółowe, w których wskazujemy szacowaną ilość materiałów oraz ceny poszczególnych prac. Jednocześnie zaznaczamy, iż kosztorys jest przewidywanym planem wydatków, elastycznym na zmiany, zgodnie z życzeniami klienta.

Standardowo dla ułatwienia, do kosztorysu dołączamy wzór umowy, który reguluje kwestie terminów, płatności, ect. Umowa ma formę prostego w obsłudze formatu works.