ul. Raszyńska 37, 60-135 Poznań | tel: 660 596 717 | email: brukipolskie@wp.pl