ul. Raszyńska 37, 60-135 Poznań | tel: 660 596 717 | email: brukipolskie@wp.pl

Budowa suchych murków ogrodowych

Szczegółowa lista usług (w/g kolejności):

  • rozpoznanie terenu budowy,
  • tworzenie projektu na podstawie planów działki,
  • kosztorysowanie,
  • dostawa materiałów,
  • ułożenie warstw kamienia,
  • końcowe porządki,
  • terminowo i solidnie,

Polecamy również: budowa murków ciągłych i prostych.

Do wykonania tych prac polecamy: płyty kamienne (granit, gnejs, piaskowiec, wapień, kwarcyt), formak (granit, piaskowiec),

Dodatkowe informacje:

  • wstawienie elementów dodatkowych jak oświetlenie, donice, paleniska, ławeczki,
  • różnorodne łączenia kolorów,
  • Według planów własnych, planów ogrodniczych lub przez nas stworzonych wizualizacji,